Matematika


30.6.2022

Milí osmáci a rodiče,

přeji vám krásné a pohodové prázdniny plné odpočinku, sluníčka, zábavy a dobrodružství laugh

Procvičovat probrané učivo si můžete na www.onlinecviceni.cz nebo formou Kahoot kvízů či www.umimematiku.cz

V příštím školním roce se na vás budu opět těšit, a proto věřím, že se vám bude i nadále dařit!

                                                                      Edita Hušková Veselásmiley     

______________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 20.6.- 24.6.2022

Pondělí 20.6.2022

Lineární rovnice - úpravy a řešení rovnic

 • řešení rovnice     9x + 3x + 8 = 12 + 2x + 9    do sešitu
 • PS - s.46/4a,b - včetně zkoušky
 • PS - s.47/5a,b - včetně zkoušky

Zítra nebo ve středu přinést PS geometrie, zůstane ve škole na příští školní rok.

Úterý 21.6.2022

Řešení lineárních rovnic se závorkami a se zlomky

 • vzorové řešení ve školním sešitě (zadání z PS - s.48/7c, PS - s.48/9c,f)
 • PS - s.47-48/7a,b
 • Přinést PS geometrie, zůstane ve škole na příští školní rok.

________________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 13.6. - 17.6.2022

Pondělí 13.6.2022

Rozklad mnohočlenu na součin - shrnutí

 • opakování vytýkání před závorku
 • rozklad pomocí vzorců - uč.86
 • PS - s.44/2 e,f,g,h
 • PS - s.45/6 f,h ,7 celé
 • PS - s.44/4 a,b,c
 • PS - s.45/5a,b,c,d
 • PS - s.45/9a - pouze ukázka

Zítra příprava na kontrolní práci, ve středu 15.6. kontrolní práce (kapitola Výrazy) - uč.58-87, PS - s.22-45

Úterý 14.6.2022

Příprava na kontrolní práci

 • číselné výrazy (přednost ve výpočtech)
 • výrazy s proměnnou (hodnota výrazu, slovní úloha, zápis výrazu s proměnnou)
 • mnohočleny (zjednodušení, sčítání, odčítání, násobení, vzorce, rozklad na součin pomocí vytýkání a pomocí vzorců)

Středa 15.6.2022

Kontrolní práceenlightened

Čtvrtek 16.6.2022

Lineární rovnice - úvod

 • vlepen zápis
 • zápis, řešení rovnic (ekvivatelní úprava), zkouška

________________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 6.6. - 10.6.2022

Pondělí 6.6.2022

Algebraické vzorce - shrnutí

 • ​PS - s.40/4,5

Rozklad mnohočlenu na součin

 • uč.84/D
 • uč.85/1,2

Příští týden bude čtvrtletní práce z matematiky.

Úterý 7.6.2022

Rozklad mnohočlenu na součin - vytýkání před závorku (uč.84-85/D)

 • pomocí vzorců
 • vytýkáním společných činitelů před závorku
  • číslo
  • proměnná
  • číslo a proměnná
  • závorka
 • PS - s.42/1,2,3,4 - vždy pouze a,b,c,d

Středa 8.6.2022

Rozklad mnohočlenu na součin - vytýkání před závorku

 • pracovní list - vytýkání - sloupec A, 1.sloupec další cvičení (dobrovolně zbytek - sloupec B a 2.sloupec)
 • PS - s.43/5a,b,c,d,e,f
 • PS - s.43/7a,b,c,d - postupné vytýkání

Příští středu 15.6. kontrolní práceenlightened

Čtvrtek 9.6.2022

Rozklad mnohočlenu na součin - pomocí vzorců

 • PS - s.44/8 a,b,c (postupné vytýkání, vytkni pouze z prvních dvou členů stejného činitele, pak vytkni závorku)
 • Rozklad na součin pomocí vzorců - uč.86 (postup)
 • PS - s.44/1
 • PS - s.44/2 a,b,c,d
 • PS - s.45/6a,b,c,d,e,g

Domácí úkol na pondělí 13.6. - DO ŠKOLNÍHO SEŠITU cvičení  z uč.87/1,2-NAHOŘE!!!

 

________________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 30.5. - 3.6.2022

Pondělí 30.5.2022

Algebraické vzorce (a+b)2 , (a-b)2 - procvičování

 • PS - s.41/7,8
 • pracovní list - A-15; A-16; A - 18; A-19 první sloupec
 • domácí úkol: list A-17

Úterý 31.5.2022

Algebraické vzorce (a+b)2 , (a-b)2

 • pracovní list - A-20 
 • pracovní list - A - 21, A-22, A-23, oříšek A-24 😂 ((dobrovolná možnost procvičování cvičení, která jste nestihli ve škole😉)
 • PS - s.41/9
 • PS - s.42/10 a

Ve čtvrtek 2.6. prověrka na vzorce (a+b)2 , (a-b)2

Čtvrtek 2.6.2022

Vzorec  (a+b) . (a-b) = a2 - b2

 • uč.84/1,2
 • PS - s.40/1,2,3

​______________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 23.5.-27.5.2022

Pondělí 23.5.2022

1) Scio testy

2) Násobení mnohočlenů (hodina místo Vv)

 • procvičování - násobení jednočlenů, roznásobení závorky jednočlenem, násobení mnohočlenů
 • PS - s.37/2a,b,c,d,3a,b

Úterý 24.5.2022

Postupné roznásobení

 • procvičování - násobení mnohočlenů
 • uč.82/5a,b
 • PS - s.38/5

Zítra prověrka - násobení mnohočlenů

Středa 25.5.2022

Algebraické vzorce (a+b)2 , (a-b)2

 • ​uč.82/C4

______________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 16.5.-20.5.2022

Pondělí 16.5.2022

Násobení jednočlenů

 • uč. 76/ výklad C1
 • uč.76/1,2,3,4 (cv.3 ústně, ostatní do sešitu)
 • PS - s.35/1,2 - dokončit za DÚ

Úterý 17.5.2022

Násobení mnohočlenu jednočlenem ("roznásobení" závorky)

 • uč.78 - výklad
 • uč.79/1,2,4 - do sešitu
 • uč.80/9

Středa 18.5.2022

Násobení mnohočlenu jednočlenem

 • onlinecviceni.cz - 2.stupeň - M - 8. ročník - Mnohočleny --> násobení jednočlenem; roznásobení
 • PSa - s.35/3,4,5a

Čtvrtek 19.5.2022

Násobení mnohočlenu mnohočlenem

 • PSa - s.36/5b,c
 • násobení mnohočlenu mnohočlenem - uč.80-81
 • do sešitu: uč.81/1a,b,c,d; uč.81/3a,c,d
 • PS - s.36/1 - opravila jsem, kdo nestihl, tak dopočítá doma!!!

Domácí úkol na pondělí 23.5.2022 : list - násobení mnohočlenu mnohočlenem

V pondělí 23.5.2022  - Scio testy 

Místo Vv budete mít mnelaugh, takže si  vezměte matematiku! Pojedete na výlet, tak musíme makatsurprise

_______________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 9.5.-13.5.2022

Pondělí 9.5.2022

Sčítání a odčítání mnohočlenů

 • PS - s.31/6
 • PS - s.32/1
 • onlinecviceni.cz - sčítání a odčítání mnohočlenů

Ve čtvrtek 12.5.2022 prověrka - sčítání a odčítání mnohočlenů.

 

Úterý 10.5.2022

Sčítání a odčítání vícečlenných mnohočlenů

 • list v sešitu - A1 (opačné mnohočleny)
 • PS - s.30/3,5
 • PS - s.32/3
 • Domácí úkol na středu 11.5.2022 - PS - s.32/2 - opravím a kdo bude mít chyby, pošlu zprávu, aby věděl před písemkou na co dát pozor!

Středa 11.5.2022

Hodina nebyla, ale domácí úkoly jsem opravila a kdo měl závažné chyby, dostal ode mne zprávu.

Možnost procvičení k prověrce:

 • onlinecviceni.cz - 2.stupeň - M - 8.ročník - Mnohočleny – Sčítání a odčítání více členů – závorky; Mnohočleny – Sčítání a odčítání více členů – bez závorek; Mnohočleny – Sčítání a odčítání

Čtvrtek 12.5.2022

Sčítání a odčítání mnohočlenů - shrnutí a složitější příklady se závorkami

 • prověrka
 • PS - s. 32/3 - dokončení
 • PS - s.33/4 a,b,c

_______________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 2.5.-6.5.2022

Pondělí 2.5.2022

Úpravy jednočlenů a mnohočlenů, zápis výrazu s proměnnou

 • dnešní práce - winkzde
 • PS - s.29/4

Úterý 3.5.2022

Hodnota výrazu s proměnnými, sčítání mnohočlenů

 • PS - s.29/5 --> srovnat od nejvyšší mocniny
 • PS - s.27/3 a,b,c
 • Sčítání mnohočlenů - SČÍTÁME POUZE ČLENY SE STEJNOU PROMĚNNOU VE STEJNÉ MOCNINĚ (uč.73/B -74)
 • PS - s.29-30/1
 • PS - s.30/2

Zítra prověrka - úpravy jednočlenů a mnohočlenů (PS - s.28/1,2 + s.29/3,4)

Středa 4.5.2022

Sčítání a odčítání mnohočlenů

 • uč.73/1,2,3 - zjednodušení mnohočlenů
 • uč.73-74 --> sčítání a odčítání mnohočlenů --> zápis do sešitu: "Zapamatujte si" na s.74
 • uč.75/5 - do sešitu
 • PS - s.30/2 - dokončení
 • Domácí úkol: PSa - s.30/4 --> pokud je + před závorkou, opíšeme mnohočlen bez závorek a sečteme členy se stejnou proměnnou ve stejné mocnině; dobrovolně PS - s.30/3 a,b,c,d

​Čtvrtek 5.5.2022

Sčítání a odčítání vícečlenných mnohočlenů

 • výklad podle uč. 75/B2 --> když je před závorkou + / když je před závorkou -
 • do sešitu: uč.76/1,2,4,7
 • Domácí úkol: list ve školním sešitu, cv.  A-2, A-3 (zapsat mnohočlen bez závorky, tedy změnit znaménko u každého členu na opačné, protože před závorkou je mínus 😉)

_______________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 25.- 29.4.2022

Pondělí 25.4.2022

Výrazy s proměnnými

 • zápis na lístečku vlepen do školního sešitu (shrnutí z uč.63-65
 • PS - s.24/1,2,3
 • PS - s.25/5,6
 • DÚ - list vlepen ve školním sešitě - zapiš výrazy s proměnnými

Úterý 26.4.2022

Hodnota výrazu

 • úloha na zápis výrazů s proměnnou - věk tatínka, maminky, syna, dcery, dědy a babičky
 • uč.67/1 a,b; 2
 • PS - s.26/1, 2a

Středa 27.4.2022

Jednočlen - základní pojmy, zápis a úpravy jednočlenu

 • hodnota výrazu - PS - s.26/2 b,c,d
 • zápis do sešitu, výklad podle uč.70-72 ("zapamatujte si" a "všimněte si") 
 • uč. 72/1

Čtvrtek 28.4.2022

Mnohočleny

 • uč.72/2,3
 • text - uč.72/ Zapamatujte si!
 • text - uč.73/ Všimněte si
 • pracovní list - jednočleny a mnohočleny
 • PS - s.29/3- celé, 4a,b,c,d
 • Domácí úkol: PS - s. 28/1,2 - dbej na abecední pořadí

​Materiály z tohoto týdne enlightened  (vždy jeden ze stránky, mám nakopírováno víckrát pro tisk)

_______________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 19.- 22.4.2022

Úterý 19.4.2022

Příprava na kontrolní práci - geometrická část

 • Thaletova kružnice, obvod a obsah kruhu
 • výrazy s mocninami - uč.61/5

Středa 20.4.2022 - exkurze Pardubice

Čtvrtek 21.4.2022

 • 2.kontrolní práce --> nezapomeňte tabulky, úhloměr, kružítko, trojúhelník a tužkulaugh

____________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 11.- 13.4.2022

Pondělí 11.4.2022

Výrazy - číselné 

 • uč.58-60 (přečíst)
 • PS - s.22/1,2

Úterý 12.4.2022

Výrazy s odmocninami

 • Kahoot - pravidla pro počítání s mocninami
 • PS - s. 22/2 - dokončení
 • PS - s.22/3

Ve středu 13.4.2022 prověrka - pravidla s mocninami

Středa 13.4.2022

Příprava na kontrolní práci 

Kontrolní práce bude ve čtvrtek 21.4.2022cool. Kdo chyběl na středeční prověrku, napíše si jí po velikonočních prázdninách!

______________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 4.4. - 8.4.2022

Pondělí 4.4.2022

Mocnina součinu a mocnina podílu

 • zopakování pravidel pro počítání s mocninami - součin mocnin se stejným základem a podíl mocnin se stejným základem
 • uč.49 - 50/rámeček
 • PS - s. 19/7
 • zítra prověrka - součin mocnin a podíl mocnin podle PS - s.18/3,4,5

Úterý 5.4.2022

Mocnina mocniny

 • uč.51/E - výklad a zápis
 • uč.51/1
 • uč.52/3,4
 • PS - s.19/10,9

Středa 6.4.2022

Shrnutí pravidel pro počítání s mocninami

 • bez DÚ

Čtvrtek 7.4.2022

Zápis čísla v desítkové soustavě pomocí mocnin 10

 • uč.53/A
 • uč.53/1,2 - do sešitu
 • PS - s. 20/12,13
 • Domácí úkol - list s příklady na procvičení pravidel pro počítání s mocninami

Příští týden prověrka enlightened​- výrazy s mocninami ve středu 13.4.2022

Dále pak příprava na čtvrtletní kontrolní práci, která bude po velikonočních prázdninách.

V pondělí si vezměte učebnici i pracovní sešit na hodinu matematiky, nachystala jsem práci pro zastupujícího učitele 😉

_______________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 28.3. - 1.4.2022

Pondělí 28.3.2022

Třetí mocnina

 • prověrka - třetí mocnina zpaměti
 • uč.38/6
 • uč. 40/3
 • uč. 42/1 - vyhledejte v tabulkách (2 sloupce)
 • PSa - s.16/4

Zítra prověrka - OBVOD A OBSAH KRUHU

Úterý 29.3.2022

Mocnina s přirozeným mocnitelem

 • uč.43/A - přečíst (zápis si doplňte od spolužáků), mocniny čísla 10
 • uč.43/1,2,3 (cv.3 ve školním sešitě)
 • uč.44/4,7
 • PS - s.16-17/1,2

Středa 30.3.2022

Mocniny s přirozeným mocnitelem

 • uč.44/5 - do sešitu
 • uč.44/6,8,9,10 - ústně
 • uč.44/10,12 - do sešitu
 • PS - s.17/3,4
 • PS - s.17-18/1 - vytknutí před závorku stejného členu 

Pravidla pro počítání s mocninami

 • součin mocnin - uč. 45-46 - přečíst a zápis am . an = am+n (modrý rámeček)
 • uč.46/1,2 - do sešitu
 • podíl mocnin - uč.46/B - zapsat do sešitu modrý rámeček ze s.47
 • DÚ - PSa - s. 18/3,4 (platí, že 2 = 21 , dopisujte si tedy mocninu na prvou!)

​Čtvrtek 31.3.2022

Pravidla pro počítání s mocninami - podíl mocnin

 • uč. 46-47/B + rámeček
 • uč.46/1
 • PS - s.18/5
 • PS - s.18/6 + výklad jako v uč.48-49/C
 • PS - s.19/8a,b,c,d

______________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 21.3.-25.3.2022

Pondělí 21.3.2022

Třetí mocnina

 • prověrka - obvod a obsah kruhu
 • třetí mocnina - uč. algebry - s. 35-36
 • vlepen zápis do školního sešitu
 • bez DÚ

Úterý 22.3.2022

Třetí mocnina velkých čísel zakončených nulami a desetinných čísel

 • zápis do sešitu --> Třetí mocnina má trojnásobný počet nul nebo trojnásobný počet desetinných míst
 • do sešitu - uč. 40/1,2
 • PS - s. 16/1,2,3

​Čtvrtek 24.3.2022

Výrazy s mocninami

 • uč. 38/1,4,5
 • uč.36/1,2
 • pracovní list - cv .6,7,10
 • domácí úkol: pracovní list - cv.8,9,11
 • v pondělí 28.3.2022 prověrka - třetí mocnina (přineste si tabulky)
 • v úterý 29.3.2022 obvod a obsah kruhu - malá prověrka

______________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 14.3. - 18.3.2022

Pondělí 14.3.2022

Obsah kruhu, Den čísla pí

 • Dnešní den je Den čísla pí, "koláčový den",  a proto jsme si  na jeho oslavu dali každý kousek koláče (cheesecake)cheeky
 • obsah kruhu - uč. 34 - přečíst
 • zápis do sešitu: S = π . r²       r ... poloměr kruhu
 • do sešitu výpočty: uč. 35/1,2,5,8 (můžete použít kalkulačku)
  • vzor zápisu: r = 3 cm

                                            S = ? cm2

                                                     S = π . r²

                                            S = 3,14 . 32

                                                S = 28,26 cm 2

​Úterý 15.3.2022

Obsah kruhu - výpočty a slovní úlohy

 • PS - s. 18/1,2
  • dosazuje se do vzorce pro výpočet obsahu kruhu, použijte kalkulačku, nejprve umocňujte, pak násobte číslem 3,14
  • zapisujte na řádek S = .... jednotky čtverečné
  • ve cvičení 2 musíte nejprve průměr dělit 2, abyste dostali poloměr, pak pokračujete jako ve cv.1
  • ve cv.2 zapisuj na řádek r = ...., S = ....
 • PS - s.19/4,5 (náčrtek, vzorec, výpočet) --> spolužáci vám mohou zaslat správné řešení

Středa 16.3.2022

Obsah kruhu

 • PSg - s. 19/3,6
 • Domácí úkol: PSg - s.16/12 a,b --> postup stejný jako ve cvičení ze s.19/6, jen použijte vzorec pro výpočet obvodu
 • od pondělí bude opět aritmetika (algebra)

Čtvrtek 17.3.2022

Shrnutí - obvod a obsah kruhu

 • PSg - s.20/8,9
 • PSg - s.20-21/12
 • PSg - s.17/14
 • V pondělí 21.3.2022 prověrka - obvod a obsah kruhucool(podle PSg - s.14/1,2; s.16/12; s.18/1,2; s.19/6)
 • Od pondělí ARITMETIKA - učebnice, PSa, sešit zelený a tabulky - VŠE OBALENÉ!

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

TÝDEN 7.3. - 11.3.2022

Pondělí 7.3.2022

Thaletova kružnice - opakování

 • do sešitu příklady na procvičení  - zdeenlightened
 • chybějící žáci si mouhou list vytisknout a vlepit do sešitu

Úterý 8.3.2022

Tečna z bodu ke kružnici (využití Thaletovy kružnice)

 • výklad podle učebnice s.28-30, konstrukce do sešitu podle s.28/A - a,b,c
 • PSg - s. 12-13/8 a,b,c

Středa 9.3.2022

Délka kružnice a obvod kruhu

 • Ludolfovo číslo a zajímavosti o tomto čísle - uč.31-32
 • Den čísla π se slaví 14.3laugh (z anglického PI DAY = "koláčový den", a zároveň výročí narození Alberta Einsteina)
 • zápis:
  • ​π = 3,141 592 653 ...  
  • pro naše výpočty postačí zápis vyjádření π = 3,14
  • vzorce:
   • o = π . d    (d ... průměr kružnice)
   • o = 2.π . r (r ... poloměr kružnice)
   • d = 2. r
   • r = d : 2
 • do sešitu: uč.32/B-1 a,b,c, uč.33/2 a,b
 • PSg - s.14/1,2 (vzorec, dosazení, výsledek s jednotkami)

Čtvrtek 10.3.2022

Obvod kruhu

 • Vypočítej obvod kruhu, znáš-li jeho a) poloměr r = 6cmb) průměr d = 6cm (použij správný vzorec)
 • výpočet poloměru nebo průměru kruhu, známe-li jeho obvod --> vzorec: d = o : π
  • ​a) o = 15 cm, d = ?, r = ? ;     b) o = 90 mm, d = ?, r = ?
 • PS - s.14/3
 • PS - s.15/4

_______________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 21.2. - 25.2.2022

Pondělí 21.2.2022

Vzájemná poloha kružnic a vzájemná poloha kružnice a přímky - shrnutí

 • prověrka
 • PS - s.8/1, 9/2

Úterý 22.2.2022

Thaletova věta

 • uč. 26 - rámeček + cv.1 do sešitu
 • PS - s.11/1
 • bez DÚ

​Středa 23.2.2022

Thaletova věta - konstrukční úlohy

 • Domácí úkol - PS - s.11/4

 

​Čtvrtek 24.2.2022

Thaletova věta - konstrukční úlohy

 • uč.28/8, 9b - konstrukce do sešitu
 • PS - s.12/5

______________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 14.2. - 18.2.2022

Pondělí 14.2.2022

Kružnice a přímka - vzájemná poloha

 • uč.16 -17 --> zápis do sešitu
 • uč.17/1,2,3
 • PS - s.5/1 + PS - s.6/2,3,4

Úterý 15.2.2022

Tětiva kružnice a tečna kružnice

 • tětiva - narýsovat do sešitu (doplňte si od spolužáků)
 • uč.21 - osa tětivy --> zápis a narýsovat do sešitu
 • tečna kružnice --> postup v uč.19 + narýsovat do sešitu uč. 19/1,2
 • PS - s. 6/5 + PS - s.7/10
 • DÚ - PS - s. 7/8

Dávám možnost opravy prověrky na Pythagorovu větu mimo hodinu matematiky, tento čtvrtek 17.2.2022 v 7:30 hodin před vyučováním. Půjdeme do počítačové učebny.

Středa 16.2.2022

Vzájemná poloha dvou kružnic

 • pracovní list (chybějícím žákům je vzali "spojky" nebo Natálka B. ho má v lavici)
 • uč.21-23 - do sešitu konstrukce a zápis po modrý rámeček na straně 23 (dokončíme zítra)

Čtvrtek 17.2.2022

 • bez DÚ
 • v pondělí 21.2. písemka na téma Kružnice - konstrukce tečny, sečny, tětivy, vnější přímky, dvou kružnic a jejich vzájemné polohy

_______________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 31.1. - 3.2.2022

Pondělí 31.1.2022

Online hodina v MS Teams od 10 hodin frown. Budeme potřebovat pracovní sešit a kalkučku. Tužku na náčrtky a pero na psaní 🙃

Dnešní práce v pracovním sešitu - zdeangel

Domácí příprava: vyber si alespoň 3 cvičení za b) z cvičení, která jsme si ukazovali (1,2,3,4,7,8,9) a vypočítej je. Zkontroluji, až přijdete do školy. Posílat nemusíte. Můžete spočítat klidně i všechna b) 😉 Nechám na vás.

Úterý 1.2.2022

Užití Pythagorovy věty - dnešní práce angel

Dnešní Kahoot kdo chce, může si ještě vyzkoušet. Dejte zelené tlačítko Play as a guest. Pak se buď přihlaste nebo Continue as a guest.

Vyhlašuji dobrovolnou Kahoot Challenge - zdelaugh (Game PIN: 01418827) otevřená je do čtvrtka 3.2.2022 do 8:00🤣,

Ve čtvrtek 3.2.2022 - prověrka Pythagorova věta

Zítra geometrie

 • rýsovací pomůcky - KRUŽÍTKO!!!
 • sešit geometrie
 • pracovní sešit algebry s úkolem 😉 

Středa 2.2.2022

Kruh a kružnice

 • učebnice geometrie - s. 12-16 pročíst základní pojmy, zápis do sešitu si doplňte od spolužáků
 • PS geometrie - s. 4/1,2,3 - kdo nestihl ve škole, dokončí doma
 • těm, co jsou doma, jsme poslali po spolužácích učebnici i PS (kromě Tondy a Gábi, ti je mají ve škole)

Čtvrtek 3.2.2022

Kružnice 

 • prověrka Pythagorova věta - shrnutí
 • PS - s.4/5
 • PS - s.5/6,7

Po prázdninách píší prověrku na vyhledávání v tabulkách - Srkalová, Bolková, Švec. Na Pythagorovu větu - shrnutí, všichni, kdo nebyli ve škole 3.2.2022.

_______________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 24.1. - 28.1.2022

Milí osmáci,

v pondělí místo matematiky budete mít chemii, a tak zadávám úkolwink Kahoot challenges. Jsou funkční do úterý 25.1.2022 do poledne. Nejlepší čeká sladká odměna.

Jména uvádějte vaše, abych vás poznalaenlightened

Challenge 1. - mocniny a odmocniny - Game PIN: 0663860

Challenge 2. - mocniny a odmocniny Game PIN: 0743798

Challenge 3. - mocniny a odmocninyGame PIN: 07440800

 

Úterý 25.1.2022

Výpočty stran v pravoúhlém trojúhelníku

PS - s. 8/5 a,b,c,d,e - pozor na náčrtky a pravý úhel u správného vrcholu (zamyslet se, zda počítáme přeponu nebo odvěsnu)

DÚ - PS - s.8/5 f,g,h - výsledek po odmocnění zaokrouhli na 1 desetinné místo

Ve čtvrtek 27.1. bude prověrka na vyhledávání druhé odmocniny v tabulkách.

 

Středa 26.1.2022

Bez DÚ.

Zítra prověrka - dnes jsme na ni opakovali laugh

Čtvrtek 27.1.2022

Využití Pythagorovy věty - PS - s. 9/6,7,8

 • Kahoot laughz pondělí, už mimo soutěž jen k dobrovolnému vyzkoušení a procvičení: Pokračovat jako host.

Zapomněli jsme vyhlásit vítěze crying

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 17.1. - 21.1.2022

Pondělí 17.1.2022

Samostatná práce - určování druhé odmocniny pomocí tabulek a řešení slovních úloh

 • Zadání práce, kterou jsem nachystala, vám pošlou přes WhatsApp spolužáci při první hodině, která je naplánovaná jako třídnická. Jsem tak domluvená s vaší paní učitelkou třídní. Zítra nebudu ve škole.
 • Řešení vám vložím sem na stránky v úterý, abyste si mohli zkontrolovat svá řešení a případně opravit chyby.
 • Komu nebude něco jasné, napíše mi přes WhatsApp nebo email wink 
 • DÚ mi odevzdáte, až přijdete do školy. Pak bude následovat malá prověrka.

Uvidíme se na online hodinách, mějte sesmiley

                                              E. Hušková

Úterý 18.1.2022

Pythagorova věta - dnešní práce laugh

Řešení pondělní samostatné práce - zde enlightened

Středa 19.1.2022

Pythagorova věta - výpočty - dnešní prácewink

DÚ - PS -s.7/3a,b --> označ si třetí stranu (přeponu) libovolným písmenem (např. c nebo x, ...)

Zítra si vyberu domácí úkol (odmocňování libovolného čísla pomocí tabulek)

Čtvrtek 20.1.2022

V záložce Informatika máte zadání samostatné práce z informatiky.

Odešlete mi vytvořenou prezentaci všichni ke kontrole nejpozději do neděle 23.1.2022. 

Mějte se fajn angel

 

______________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 10.1. - 14.1.2022

DÚ na pondělí 17.1.2022 - list v sešitě - určování druhé odmocniny pomocí tabulek (malá prověrka příští týden)

________________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 3.1. - 7.1.2022

Pondělí 3.1.2022

Druhá odmocnina

 • DÚ: PS - s. 6/2

​V úterý 11.1.2022 bude pololetní práce.

Úterý 4.1.2021

Bez DÚ. Zítra malá prověrka na odmocniny zpaměti.

Středa 5.1.2022

Odmocnina - odhad, kalkulačka, tabulky

Zítra malá prověrka - druhá odmocnina na kalkulačce wink

Čtvrtek 6.1.2022

Příprava na pololetní práci 

V pondělí 10.1.2022 přinést rýsovací pomůcky.

______________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 13.12. - 17.12.2021

Pondělí 13.12.2021

 • DÚ - PS algebra - s. 4-5/6 + dokončit, kdo nestihl ve škole s.4/3,4,5
 • zítra malá prověrka - druhé mocniny zlomků a celých čísel 1-20
 • přinést si M-F-Ch tabulky

Úterý 14.12.2021

 • Výklad vyhledávání druhé mocniny v tabulkách - uč.15/1
 • DÚ - list - cv.1 (desetinnou čárku zapisuj do samostatného čtverečku)

​Středa 15.11.2021

______________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 6.12. - 10.12.2021

Pondělí 6.12.2021

Opakování - násobení a složený zlomek

 • prověrka - lichoběžníky
 • uč. Algebra s. 5/5 celé, 6 a,b
 • bez DÚ

​​​Úterý 7.12.2021

 • opakování - celá čísla - učebnice algebry (s.6,7)
 • Druhá mocnina - výklad (uč. s.11 - rámeček do sešitu)
 • DÚ - naučit zpaměti druhé mocniny 1 až 10

​Středa 8.12.2021

Druhá mocnina

 • druhá mocnina čísel 11 až 20 --> naučit zpaměti
 • PS - s. 4/1,2
 • PS - s.5/7,8
 • výklad rozdílu - 42 a (-4)2 a umocňování zlomků
 • bez DÚ

​Čtvrtek 9.12.2021

Určování druhé mocniny dnešní práce devil

 • bez písemného DÚ, ale naučit se druhé mocniny čísel do 20
 • v pondělí budeme potřebovat tabulky

______________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 29.11. - 3.12.2021

Pondělí 29.11.2021

Lichoběžníky - uč.60 - 61 (vlepeno v sešitě)

DÚ - lístek vlepen v sešitě (z uč.61/1,2) - vypočítej obvod a vnitřní úhly

 • učebnice geometrie jsem u žáků ve škole vybírala

Úterý 30.11.2021

Lichoběžníky 

 • využití vlastností lichoběžníků v příkladech - PS - s.42/1,2,3 - nahoře
 • konstrukční úlohy - PS - s.42-43/1 dole --> a),b) s postupem (doplňte si od spolužáků)

Bez úkolu.

Středa 1.12.2021

Obsah lichoběžníka

 • vysvětlili jsme si, jak vznikne vzorec pro obsah lichoběžníka
 • uč. 64/C1-1,2 (v sešitě vlepen zápis a tato cvičení - na listu je 2x totéž😉)
 • PS - s. 44/1 dole
 • PS - s.45/3

Bez úkolu.

Čtvrtek 2.12.2021

Lichoběžníky - shrnutí 

 • PS - s.46/5
 • konstrukce - PS - s. 44/3 a,b

DÚ na pondělí 6.12.2021 - konstrukce lichoběžníku do školního sešitu --> zadání: PS - s.43/1c -->náčrtek, postup, konstrukce

V pondělí 6.12.2021 - prověrka --> lichoběžníky. Přinést si algebru!

!!!POZOR!!!

V PÁTEK 3.12. místo CvČj bude M --> algebra (nová učebnice, nový PS a zelený sešit)

Opakování zlomků:

 • učebnice algebry 8.roč. - s.5/1 celé,2 celé,3 celé,4 a,c

_______________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 22.11. - 26.11.2021

Pondělí 22.11.2021

Obsah trojúhelníku - další výpočty devil

Středa 24.11.2021

Shrnutí vzorců pro výpočet obsahu a obvodu rovnoběžníku a trojúhelníku - pracovní listenlightened

 • první strana (ve škole)
 • druhá strana - DÚ --> cv.2 (obsah trojúhelníku) a slovní úloha b), cv.3 dobrovolně

V pondělí 29.11.2021 bude prověrka na obsah a obvod rovnoběžníku a trojúhelníku.

Čtvrtek 25.11.2021

Konstrukční úloha + opakování skrz Kahooty (obvody a obsahy rovnoběžníků a trojúhelníků)

 • příprava na prověrku
 • PS - s.36/3 --> tisková chyba --> úhlopříčka KN místo AC

_____________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 15.11. - 19.11.2021

Bohužel jsem stále nemocná, zde jsou materiály k učivu z matematiky v tomto týdnu.

Pondělí 15.11.2021

Matematika dnes nebyla.

Úterý 16.11.2021

Obsah trojúhelníku - dnešní práce surprise

Čtvrtek 18.11.2021

Obsah trojúhelníku (procvičování) - dnešní práce wink

- dokončit cvičení v PS - s. 40/2

____________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 8.11. - 12.11.2021

Bohužel jsem nemocná, ale zde jsou materiály k učivu z matematiky.

Pondělí 8.11.2021

Obsah rovnoběžníku (suplovala paní učitelka Malinová)

 • uč.56/E - příklad 1 (přečíst a do sešitu obrázek a vzorec S = a. va )
 • vzorové příklady uč.56-57/E1 - 1,2
 • vyřešit do sešitu - uč.57/1a,b,c,e; uč.57/2,3

Úterý 9.11.2021

hodina nebyla

Středa 10.11.2021

Obvod a obsah rovnoběžníku (suplovala paní učitelka Podaná)

 • obsah rovnoběžníku - PS -s.38/4,5
 • obvod rovnoběžníku: kosočtverec a čtverec  o = 4.a ; obdélník a kosodélník  o = 2. (a+b)
 • PS - s.37/1
 • PS - s.38/3
 • zbyl-li čas PS - s.39/8

Čtvrtek 11.11.2021

Procvičte si výpočet obvodu a obsahu rovnoběžníků na onlinecviceni.cz - odkaz zde

 • Čtyřúhelníky - čtverec - obvod, obsah
 • Čtyřúhelníky - obdélník - obvod, obsah
 • Čtyřúhelníky - kosočtverec - obvod
 • Čtyřúhelníky - kosodélník - obvod
 • Čtyřúhelníky - rovnoběžník - obsah
 • Čtyřúhelníky - obecný - obvod, vlastnosti

​Pátek 12.11.2021

Hodinu v pátek nemáte wink

__________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 1.11. - 5.11.2021

Domácí úkol na čtvrtek 4.11.2021

PS - s.33/6 + 1 a

____________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 18.10. - 22.10. 2021

Ve čtvrtek 21.10. prověrka - výpočet vnitřních úhlů čtyřúhelníku.

____________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 11.10. - 15.10.2021

Domácí úkol na středu 13.10.2021

 • přinést podepsané prověrky
 • geometrie - modrý sešit s okraji do poloviny sešitu, trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, tužku na geometrii, gumu
 • prověrka - nepřímá úměrnost

Domácí úkol na čtvrtek 14.10.2021

 • PS geometrie - s.26/1,2a,3

_______________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 4.10.- 8.10.2021

Domácí úkol na úterý 5.10.2021

 • dokončit list s úlohami na trojčlenku, vlepit do školního sešitu a nechat podepsat rodiči

​Domácí úkol na čtvrtek 7.10.2021

 • dokončit cvičení v pracovním sešitu: PS - s.43/12 b,c,d

Domácí úkol na pondělí 11.10.2021

 • cvičení 13,14 z listu vlepeného ve školním sešitu
 • ve středu 13.10. prověrka - nepřímá úměrnost
 • Od středy 13.10. bude geometrie!!! Potřebujete modrý sešit, rýsovací pomůcky a vhodnou tužku či pentelku, gumu.

__________________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 27.9. - 1.10.2021

Přinést ve středu 29.9.2021 učebnici matematiky (aritmetika) k odevzdání. Vygumovat a slepit, pokud je potřeba.

Domácí úkol na čtvrtek 30.9.2021

 • Přinést podepsané prověrky z M.
 • PS - s.40/3 a,b,c,d,e a PS - s.41/4 a,b,c,d - napište koeficient k a rovnici přímé úměrnosti

___________________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 20.9. - 24.9.2021

Domácí úkol na středu 22.9.2021

PS - s.34/1 NAHOŘE a,b,c,d - upravit poměry na základní tvar a porovnat, zapsat ANO x NE, zda jsou poměry shodné.

Nechat podepsat prověrky, obalit a zítra přinést!

Domácí úkol na čtvrtek 23.9.2021

Školní sešit - na vlepeném listu s pravoúhlou soustavou souřadnic dokončit cvičení 1.2. a 1.3.

V pondělí 27.9.2021 malá prověrka na soustavu souřadnic.

Pro chybějící žáky - zde je dnešní pracovní list wink

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Milí osmáci,

na hodiny matematiky v září noste:

 • velký zelený čtverečkovaný sešit ARITMETIKY
 • učebnice matematiky pro 7. ročník - ARITMETIKA
 • pracovní sešit aritmetika pro 7. ročník
 • pracovní blok na matematikulaugh
 • vše obalit
 • nůžky a lepidlo v penálu, zvýraňovač
 • malé pravítko na podtrhávání
 • tužku (pentilku), ořezávátko, gumu

Budeme opakovat učivo o poměru a pustíme se do přímé a nepřímé úměrnosti včetně trojčlenky.smiley

POMŮCKY NA RÝSOVÁNÍ (noste, až budeme mít geometrii, včas řeknu)

 • funkční jednoduché kružítko s náhradní tuhou
 • trojúhelník s ryskou (nejlépe černě zvýrazněnou)
 • rovné pravítko 30 cm (neohýbací, pevné) 
 • úhloměr

Zadávám první domácí úkol z matematiky surprise

Narýsujte okraje v sešitu na geometrii (velký modrý), stačí nalinkovat do půlky.

Okraje jsou svislé, 1 cm od okraje stránky. Rýsujte po obou stranách stránky (vpravo i vlevo) a podle pravítka!

Úkol je do 20. září 2021.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Domácí úkol na středu 8.9.2021

Vlepit list (rozšiřování a krácení poměru) do domácího sešitu a vyřešit všechna cvičení (1,2,3) 😉

Domácí úkol na pondělí 13.9.2021

PS - s. 37/1 celé, 2 a,b,c,d,e, 3 a,b,c,d,e,f

________________________________________________________________________________________________________________________

Domácí úkol na středu 15.9.2021

Do domácího sešitu - uč. 91/ DOLE - CV.1,2

Ve čtvrtek 16.9.2021 bude prověrka na POMĚR, vše, co jsme opakovali 😉

________________________________________________________________________________________________________________________