Přírodopis


po prázdninách - učivo na prověrku 15.2.2022

 Učivo od kapitoly Biologie člověka:

Vědní disciplíny (7x pojmů - vysvětlit)

Zařazení člověka do živočišného systému (kmen, třída řád...)

Původ a vývoj člověka (název, období, charakteristika)

Lidská etnická skupina - poslední 4 pojmy - vysvětlit (rasismus, xenofobie, fundamntalismus, antsemitismus)

 

a je to, tak hodně štěstí

 

 

Úterý 1.2. 2022

Opakování:

pracovní sešit:str.: 30/ 1 - 4, str.: 31/ 1 - 7

Nové učivo:

prezentace ZDE, LIDSKÁ ETNICKÁ SKUPINA

zápis do sešitu - pouze první celý snímek (nadpis) a poslední snímek od zvýrazněné věty Všichni lidé.....

Ostatní snímky - stačí jen přečíst.

V současné době se pojem lidská rasa už ve vědě nevyužívá, ale stále je tento název používán - vysvětlím ve škole.

 

 

Úterý 18.1. 2022

Opakování: 

učebnice str. 38/1 - 5 - odpovědi napište do sešitu hned za řád primátů (na volné stránky)

pracovní sešit str 29/ 4 a 5

Nové učivo:

Do sešitu zápis prezentace - 2. snímek: ZDE

Prohlédněte si prezentaci k vývoji člověka: ZDE